De dertig mooiste verhalen van de sprookjesverteller

Thé Tjong-Khing – De dertig mooiste verhalen van de sprookjesverteller (2010)