Het barre land [Vert. Paul Claes, tweetalige editie]

T.S. Eliot – Het barre land