Train Dreams

Denis Johnson – Train Dreams (2012)*

Train Dreams is het bewijs dat een groot schrijver met weinig woorden een veelomvattend verhaal kan vertellen. Zoals elk goed boek laat het zich niet gemakkelijk samenvatten. Op het narratieve vlak wordt het levensverhaal van de Amerikaanse dagloner Robert Grainier verteld, gesitueerd in de panhandle van Idaho, begin twintigste eeuw. In acht korte hoofdstukken – beter nog: tableaux vivants – volgen we Grainiers leven: liefde, werk, armoede, tragiek en geluk zijn de thema’s. Maar het boek bevat meer: het is een studie van een man die in een periode van rappe modernisering nieuwe betekenis moet zien te geven aan de wereld om hem heen. Vandaar de titel van het boek; het zijn deze treindromen die symbool staan voor het afscheid van het oude, en het inluiden van het nieuwe in het tijdsgewricht waar Robert Grainier in leeft.

Dit alles wordt met rake en spaarzame taal beschreven. Het is een Amerikaanse epos in miniatuur.

— Job van der Kooij

Nederlandse vertaling: ‘Treindromen’ (vert. Maarten Polman)